Studijų dalykai

Studijų programa: Socialinė pedagogika (specializacija Pedagoginis psichologinis konsultavimas)

Suteikiamas laipsnis ir kvalifikacija: socialinis pedagogas, pedagogas

Studijų forma: nuolatinės(nuotolinės)

Socialinės pedagogikos studijų programa (grupė SP-15)

2016-2017 m. m. pavasario semestras

IV SEMESTRAS, ECTS

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
S215B252 Krizinių situacijų edukacinėje aplinkoje prevencija Lekt. dr. Kristina Rūdytė kristinarudyte@gmail.com

kristina.rudyte@su.lt

+370 670 61789

S214B117 Praktika šeimos centruose Lekt.  Odeta Šapelytė odeta.sapelyte@su.lt
S260B016 Šeimos psichologija ir konsultavimas  Doc. dr. Albina Kepalaitė alkepal@cr.su.lt
 S261B124 Asmenybės psichologija Doc. dr. Albina Kepalaitė alkepal@cr.su.lt
 S285B139 Socioedukacinės veiklos struktūra Doc. dr. Daiva Alifanovienė  d.alifanoviene@gmail.com
 S285B150 Įgalinanti partnerystė socioedukacinėje veikloje Lekt. Odeta Šapelytė odeta.sapelyte@su.lt

Studijų programa: Socialinė pedagogika (specializacija Pedagoginis psichologinis konsultavimas)

Suteikiamas laipsnis ir kvalifikacija: socialinis pedagogas, pedagogas

Studijų forma: nuolatinės(nuotolinės)

Socialinės pedagogikos studijų programa (grupė SP-15)

2016-2017 m. m. rudens semestras

III SEMESTRAS, ECTS

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
 S271B313 Bendroji ir specialioji pedagogika Doc. dr. I. Kaffemanienė irena.kaffemaniene@su.lt
 H120B138 Ugdymo filosofijos pagrindai lekt. dr. I. Ratnikaitė  iratnikaite@gmail.com
Socialinė pedagogika doc. dr. D. Alifanovienė  d.alifanoviene@gmail.com
H590B117 Specialybės lietuvių kalba doc. dr. J. Vaskelienė jolanta.vaskeliene@su.lt

+37068249844

 S285B013 Šeimos gerovės strategijos Lekt. dr. K. Rūdytė kristinarudyte@gmail.com,
+370 67061789
 S283B107 Pedagoginis psichologinis konsultavimas
socioedukacinėje veikloje
lekt. O. Šapelytė  odeta.sapelyte@gmail.com
 S214B119 Socioedukacinis darbas su vakais ir jaunimu doc. dr. D. Alifanovienė  d.alifanoviene@gmail.com

 

II SEMESTRAS, ECTS

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
S271B250 Bendroji ir specialioji pedagogika 2: Didaktika Doc. dr. I. Kaffemanienė irena.kaffemaniene@su.lt
S210B559 Sociologija Lekt. O. Šapelytė odeta.sapelyte@gmail.com
S260B154 Socialinė psichologija Lekt. A. Valaikienė aistukas@mail.ru
S285B142 Socialinio ugdymo teorija, filosofija ir istorija Doc. dr. A. Vaitkevičienė vaitkevicieneasta9@gmail.com,
+370 68525992, Skype: a_vaitkeviciene
S215B113 Socialinė politika Lekt. dr. K. Rūdytė kristinarudyte@gmail.com,
+370 67061789
S189B142 Švietimo vadybos pagrindai Lekt. V. Nemeikšienė sppkatedra@cr.su.lt, 595732

Studijų programa: Socialinė pedagogika (specializacija Pedagoginis psichologinis konsultavimas)

Suteikiamas laipsnis ir kvalifikacija: socialinis pedagogas, pedagogas

Studijų forma: nuolatinės (nuotolinės)

I SEMESTRAS, ECTS

(14 savaičių + 2 savaitės Stebimoji socialinio pedagogo praktika)

Kodas Dalykas Dėstytojas Nuotolinio mokymo aplinka
H570B106 Specialybės anglų kalba (B2) Lekt. Lukošienė Renata Specialybės anglų kalba (B2)
H530B185 Specialybės vokiečių kalba (B2) Lekt. Dr. Brokartaitė-Pladienė Indrė Specialybės vokiečių kalba (B2)
H350B010 Specialybės rusų kalba (B2) Doc. dr. Karavajeva Svetlana Specialybės rusų kalba (B2)
S262B122 Raidos ir pedagoginė psichologija Lekt. Valaikienė Aistė Raidos ir pedagoginė psichologija (B2)
S260B127 Bendroji psichologija Doc. dr. Bubnys Remigijus Bendroji psichologija
H120B116 Vertybių sistema visuomenėje Lekt. Šapelytė Odeta Vertybių sistema visuomenėje
S216B175 Stebimoji pedagogo praktika Lekt. Nemeikšienė Virginija Stebimoji pedagogo praktika
S271B018 Bendroji ir specialioji pedagogika1 Doc. dr. Miltenienė Lina Bendroji ir specialioji pedagogika1
P150B153 Informacijos valdymas ugdyme Lekt. Kaklauskienė Danutė Informacijos valdymas ugdyme