Dėstytojai

Sveikatos ir socialinės gėrovės studijų katedra

 Katedros adresas: 204  kab., P. Višinskio g. 25, LT-76351 Šiauliai. Tel.: (8-41) 595735, el. paštas: ssg@su.lt

Katedros vedėja: prof. dr. Liuda Radzevičienė

 

Administracija
Erika Masiliauskienė – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė, fakulteto dekanė.

Mokslinės veiklos sritys:

El.p. erika.masiliauskiene@su.lt


Liuda Radzevičienė– socialinių mokslų (edukologija) daktarė, profesorė, katedros vedėja.

Mokslinės veiklos sritys: socialinės atskirties grupių psichosocialinė.

El.p. liuda.radzeviciene@su.lt

Roma Misgirdienė– katedros administratorė

Mokslinės veiklos sritys:

El.p.: ssg@cr.su.lt

Dėstytojai
 bubnys Remigijus Bubnys–socialinių mokslų (edukologija) daktaras, docentas.

Mokslinės veiklos sritys:Kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologija; reflektyvaus mokymo/si fenomenas, reflektyvus rašymas; studentų prisitaikymo sunkumai ir socialinė kompetencija.

El.p.:rbubnys@gmail.com


rudyte
Daiva Alifanovienė– socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė.

Mokslinės veiklos sritys: socialinis ugdymas, streso įveika, socialinio darbo struktūra.

El.p.: daiva.alifanoviene@su.lt


rudyte
Kristina Rūdytė– socialinių mokslų (edukologija) daktarė, lektorė.

Mokslinės veiklos sritys: Vaikų savaiminio mokymo(si) kultūra, vaikystės fenomenų sociokultūriniai ir edukaciniai tyrimai, kokybinių tyrimų metodologija.

El.p.: kristinarudyte@gmail.com

 milteniene Lina Miltenienė– socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė.

Mokslinės veiklos sritys: Inkliuzija; vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, inkliuzinis ugdymas; mokymosi sutrikimai; komandinis darbas ir bendradarbiavimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius; mokytojų ugdymas.

El.p.: lina.milteniene@su.lt

 sapelyte Odeta Šapelytė– lektorė.

Mokslinės veiklos sritys: Įgalinanti socialinė edukacinė pagalba šeimai.

El.p.: odeta.sapelyte@gmail.com

 nemeiksiene Virginija Nemeikšienė– katedros administratorė, socialinių mokslų (vadyba) magistrė, lektorė.

Mokslinės veiklos sritys:Socialinės infrastruktūros organizacijų vadyba; praktikų organizavimas.

El.p.: sppkatedra@cr.su.lt, nemeiksiene@gmail.com

Albina Kepalaitė – daktarė, docentė.

Mokslinės veiklos sritys:

El.p.: alkepal@cr.su.lt
 r_lukosiene Renata Lukošienė – Užsienio kalbų studijų katedros lektorė.

Mokslinės veiklos sritys: anglų kalbos dėstymo metodika, gretinamoji kalbotyra, leksikografija.